mekanika

 

 

Wyłączny przedstawiciel na Polskę renomowanych firm włoskich. Dostawca maszyn do obróbki szkła, kamienia, drewna i mebli. Oferuje kompletne rozwiązania; maszyny, narzędzia, oprogramowanie, usługi serwisowe.

 

Narzędzia, materiały eksploatacyjne do szkła i kamienia. Sklep działu szkła i kamienia

 

Części do maszyn, narzędzia do obróbki drewna i mebli. Sklep działu drewna i mebli

Mekanika fundusz

MEKANIKA Sp. z o. o. w okresie od 01.10.2011 do 31.03.2014r. realizowała inwestycję pt. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Mekanika Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowoczesnego stolarskiego zakładu usługowego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 : Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Średnie przedsiębiorstwa. Numer umowy: MRPO.02.01.01-12-9-0453-1508-12.

tel. +48 18 353 06 69